Verlies na overlijden of scheiding 2018-02-12T11:47:05+00:00

Verlies na overlijden of scheiding

Overlijden

Na een overlijden mist het kind de overleden ouder intens. Het verlies brengt ook met zich mee dat de dagelijkse omgang met beide ouders verloren is gegaan.

Veel kinderen ervaren na een overlijden de periode van het eenoudergezin ook als een mooie tijd, omdat de ouder zich automatisch meer richt op de kinderen.

Bij kinderen komt het gevoel van rouw weer op gang door de komst van een nieuwe partner. Als kinderen in de rouw zijn, is er nog geen plek voor de nieuwe stiefouder. Kinderen uiten rouw vaak door ongewenst gedrag, omdat ze het moeilijk onder woorden kunnen brengen. Daarbij sparen ze hun ouder, en richten (on)bewust alle emoties op de stiefouder, die de plek van de andere ouder inneemt.

Scheiding

Na een scheiding mist het kind de ouder die niet aanwezig is. Daarnaast verandert de situatie vaak door een verhuizing, andere school, buurt, vrienden, en/of minder financiële mogelijkheden.

Bij een conflictueuze echtscheiding komt het voor dat het contact met vertrouwde personen, zoals opa of oma, familieleden en/of vrienden van ouders verloren gaat.

Bij de komst van een nieuwe partner zien kinderen de ouder veranderen. De verliefdheid van de ouder kan verwarrend zijn voor kinderen. Hierdoor kan angst ontstaan voor het verlies van aandacht en liefde.

Wil je ook het gedrag van je (stief)kind beter begrijpen en weten hoe je daar het beste mee kunt omgaan? Maak dan een afspraak!

Verlies bij overlijden of scheiding

 “Wij hebben het samenwonen uitgesteld, omdat de kinderen nog niet zo ver waren.”

samengesteld gezin